سریعترین هاستینگ ربات تلگرام، تا به امروز...

در صورت مشاهده هرگونه صفحه فیشینگ بانکی یا غیربانکی حساب هاستینگ خریداری شده بدون بازگشت وجه مسدود خواهد شد. ------ *15 روز ضمانت بازگشت وجه پرداختی*

512 MG ماهانه

فضا 512 مگابایت
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
لوکیشن آلمان
دارای SSL رایگان

 • گیگابایت رم 4
 • هسته سی پی یو 2
 • 4 MB/s I/O Usage
 • 400 Number Of Processes
 • 300 Entry Processes
 • 4,096 IOPS
1 GB ماهانه

فضا 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
لوکیشن آلمان
دارای SSL رایگان

 • گیگابایت رم 4
 • هسته سی پی یو 2
 • 4 MB/s I/O Usage
 • 400 Number Of Processes
 • 300 Entry Processes
 • 4,096 IOPS
3 GB ماهانه

فضا 3 گیگابایت
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
لوکیشن آلمان
دارای SSL رایگان

 • گیگابایت رم 4
 • هسته سی پی یو 2
 • 4 MB/s I/O Usage
 • 400 Number Of Processes
 • 300 Entry Processes
 • 4,096 IOPS
5 GB ماهانه

فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
لوکیشن آلمان
دارای SSL رایگان

 • گیگابایت رم 4
 • هسته سی پی یو 2
 • 4 MB/s I/O Usage
 • 400 Number Of Processes
 • 300 Entry Processes
 • 4,096 IOPS
10 GB ماهانه

فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
لوکیشن آلمان
دارای SSL رایگان

 • گیگابایت رم 4
 • هسته سی پی یو 2
 • 4 MB/s I/O Usage
 • 400 Number Of Processes
 • 300 Entry Processes
 • 4,096 IOPS
20 GB ماهانه

فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
لوکیشن آلمان
دارای SSL رایگان

 • گیگابایت رم 4
 • هسته سی پی یو 2
 • 4 MB/s I/O Usage
 • 400 Number Of Processes
 • 300 Entry Processes
 • 4,096 IOPS