سرور مجازی NVMe آلمان

سرور رم 512 مگ NVMe آلمان ماهانه

رم 512 مگابایت
هارد دیسک 30 گیگابایت
پردازنده 1 هسته با فرکانس 3700 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت

سرور مجازی رم 1 گیگ NVMe آلمان ماهانه

رم 1 گیگابایت
هارد دیسک 50 گیگابایت
پردازنده 1 هسته با فرکانس 3700 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت

سرور مجازی رم 2 گیگ NVMe آلمان ماهانه

رم 2 گیگابایت
هارد دیسک 70 گیگابایت
پردازنده 1 هسته با فرکانس 3700 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت

سرور مجازی رم 4 گیگ NVMe آلمان ماهانه

رم 4 گیگابایت
هارد دیسک 100 گیگابایت
پردازنده 2 هسته با فرکانس 7400 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت

سرور مجازی رم 6 گیگ NVMe آلمان ماهانه

رم 6 گیگابایت
هارد دیسک 140 گیگابایت
پردازنده 3 هسته با فرکانس 11100 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت

سرور مجازی رم 8 گیگ NVMe آلمان ماهانه

رم 8 گیگابایت
هارد دیسک 200 گیگابایت
پردازنده 3 هسته با فرکانس 11100 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت

سرور مجازی رم 12 گیگ NVMe آلمان ماهانه

رم 12 گیگابایت
هارد دیسک 300 گیگابایت
پردازنده 4 هسته با فرکانس 14800 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت

سرور مجازی رم 16 گیگ NVMe آلمان ماهانه

رم 16 گیگابایت
هارد دیسک 500 گیگابایت
پردازنده 6 هسته با فرکانس 22200 مگاهرتز
پورت 1 گیگابیت